:: Witamy w IBSystem

IBSystem jest aktorskim systemem komunikacji urządzeń kontrolujących procesy grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne i innych stworzonym przez firmę InsBud. Obecnie IBSystem na płaszczyźnie softwarowej jest rozwijany przy współpracy z firmą cUnit.

Wszystkie urządzenia w ramach IBSystem, wyposażone są w protokół komunikacyjny RS-485 lub Ethernet umożliwiający wzajemną komunikację urządzeń lub z komputerem klasy PC w obrębie sieci IBSystem.

Oprogramowanie komputerowe służące do monitorowania i zarządzania całą siecią jest w pełni darmowe dla każdego użytkownika IBSystem. Program ten można uruchomić na systemach operacyjnych Windows, Linux i MacOS.

IBSystem jest systematycznie rozbudowywany, cały czas projektujemy i wprowadzamy do sprzedaży coraz to nowe urządzenia, równocześnie dbając o uaktualnianie programu zarządzającego IBSystem.

Zapraszam do zapoznania się z IBSystem!